Studie proveditelnosti

Kontaktní osoba: Ivan Lukáš, Ph.D. email: lukas[AT]czda[tečka]cz, tel.: +420 251 108 151


Výsledky výběrového řízení pro Program studie proveditelnosti pro rok 2015

Program byl veřejně vyhlášen dne 30. března 2015. Do data uzávěrky příjmů nabídek dne 4.5.2015 bylo vyhlašovateli doručeno celkem 15 projektových námětů. Všechny nabídky splnily požadavky pro zařazení do hodnocení. Výsledky naleznete zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na projekty v Programu studie proveditelnosti

Česká rozvojová agentury vyhlašuje výběrové řízení do Programu studie proveditelnosti.  Záměrem Programu je přispět k většímu zapojení soukromého sektoru do nástrojů zahraniční rozvojové spolupráce financováním nákladů na vypracování studií proveditelnosti. Jejich cílem má být ověření proveditelnosti takových projektových záměrů, které přispějí k řešení rozvojových problémů a zároveň budou představovat dlouhodobě udržitelnou podnikatelskou příležitost pro české subjekty a jejich partnery v rozvojových zemích.

Studie vypracované v rámci projektu budou následně sloužit jako podklady pro českého realizátora a jeho partnera z rozvojové země pro získání finanční podpory z mezinárodních rozvojových fondů jako například Evropský rozvojový fond nebo úvěru České exportní banky.

Příjem přihlášek do programu končí dne  4.5. 2015  v 10:00  hod.

Upozorňujeme na skutečnost, že metodika Programu studie proveditelnosti byla aktualizována oproti původní verzi metodiky z roku 2014.

Podrobné informace naleznete v dokumentu „Vyhlášení výběrového řízení na projekty  Programu studie proveditelnosti“, v metodice a přílohách k tomuto Programu.

         1. Vyhláška výběrového řízení pro účast v Programu studie proveditelnosti

         2. Metodika

         3. Přílohy Metodiky (formuláře ke stažení)

                  a)Přihláška do Programu studie proveditelnosti

                  b) Strukturovaný rozpočet pro Program studie proveditelnosi

                  c) Struktura závěrečné zprávy pro Program studie proveditelnosti

                  d) Hodnotící formulář

                  e) Jednací řád hodnotících komisí

TisknoutRSS

© 2009 Česká rozvojová agentura