Program studie proveditelnosti

Záměrem Programu studie proveditelnosti je vyšší zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce prostřednictvím proplacení nákladů potřebných pro přípravu studie proveditelnosti. Předmětem studií je identifikace a přezkum možností realizace rozvojově-ekonomických projektů. Tyto projekty vycházejí z reálných podnikatelských záměrů českých subjektů, a zároveň se potkávají společenskou potřebou v rozvojové zemi. Dokumentace, vypracované v rámci studií, budou sloužit jako nezbytný podklad pro zajištění finančních prostředků pro implementaci projektu.

Probíhající projekty:

Malajsie

  • Adaptace technologie energetického využití odpadů na místní podmínky Malajsie

Moldavsko

  • Implementace mezinárodních zdravotnických předpisů WHO v souvislosti s šířením vysoce nebezpečných nákaz v souladu se stanovenými úkoly v návaznosti na uzavřenou smlouvou o zahraniční rozvojové pomoci

Myanmar/Barma

  • Udržitelná a efektivní úprava vody v Mynamaru

Gruzie

  • Přenos českého know-how v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod do Gruzie
  • Studie proveditelnosti výroby a využití biopaliv v oblasti Imereti (Gruzie)

Srbsko

  • Studie proveditelnosti systému čištění odpadních vod ve městě Ljubovija

Srí Lanka

  • Podpora udržitelného turismu na Srí Lance

Vybrané dokončené projekty:

Bosna a Hercegovina

Etiopie

Kosovo

Gruzie

Srbsko

Tisknout
RSS

© 2009 Česká rozvojová agentura