Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor

Kontaktní osoba: Ivan Lukáš, Ph.D. email: lukas[AT]czda[tečka]cz, tel.: +420 251 108 151


Výsledky výběrového řízení pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor pro rok 2015

Program byl veřejně vyhlášen dne 9. února 2015. Do data uzávěrky příjmů nabídek dne 5.3.2015 bylo vyhlašovateli doručeno celkem 36 projektových námětů. 35 nabídek splnilo všechny požadavky pro zařazení do hodnocení. Jedna nabídka požadavky nesplnila a nebyla zařazena do hodnocení. Výsledky naleznete zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na projekty v Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor

Česká rozvojová agentury vyhlašuje výběrové řízení do Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor Cílem Programu je podpořit projekty založené na partnerství soukromých subjektů, které mají prostřednictvím podnikatelských záměrů českých subjektů přispět k řešení rozvojových problémů v partnerských rozvojových zemích.  Program je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty z hlediska komerčního, sociálního a ekologického s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z ČR i z partnerské země.

Příjem přihlášek do programu končí dne  5.3. 2015  v 10:00  hod.

Podrobné informace naleznete v dokumentu „Vyhlášení výběrového řízení pro účast v Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor“, v metodice a přílohách k tomuto Programu.

Upozorňujeme na skutečnost, že metodika Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor byla aktualizována oproti původní verzi metodiky, která byla v gesci MZV ČR.

Text vyhlášení VŘ, metodiku Programu a přílohy naleznete pod tímto odkazem.

Dodatečné informace k výběrovému řízení č. 1 (ze dne 16. 2. 2015)

Dodatečné informace k výběrovému řízení č. 2 (ze dne 17. 2. 2015)

Dodatečné informace k výběrovému řízení č. 3 (ze dne 19. a 20.2. 2015)

Dodatečné informace k výběrovému řízení č. 4 (ze dne 21. a 23.2. 2015)

Dodatečné informace k výběrovému řízení č. 5 (ze dne 24. a 25.2. 2015)

Dodatečné informace k výběrovému řízení č. 6 (ze dne 25. a 26.2. 2015)


Seminář: Koncept sdílené hodnoty ve spolupráci mezi soukromým sektorem a ZRS ČR

Dne 12. listopadu 2014 se v sídle České rozvojové agentury konal seminář s názvem Koncept sdílené hodnoty ve spolupráci mezi soukromým sektorem a ZRS ČR, na kterém byli přítomni jak zástupci firem, tak i státního sektoru. Více informací nalezente zde.

TisknoutRSS

© 2009 Česká rozvojová agentura