Moldavsko

Ekonomická a sociální situace Moldavska je poznamenána dlouhodobým propadem průmyslové výroby, nezaměstnaností, odchodem značné části práceschopného obyvatelstva do zahraničí a také značnou politickou nestabilitou. Podle indexu lidského rozvoje bylo Moldavsko v roce 2015 na 107. místě a řadí se tak na poslední místo ze všech evropských zemí. S Českou republikou jej pojí dlouhodobá rozvojová spolupráce, která probíhá už od poloviny 90. let minulého století.

Moldavsko je zařazeno mezi programové země české zahraniční rozvojové spolupráce a je zároveň největším příjemcem rozvojové pomoci v gesci ČRA. Každoročně Česká republika poskytuje Moldavsku prostředky přesahující 3 mil EUR. Dominantní témata ZRS ČR v Moldavsku představují v souladu s prezentovanými prioritami moldavské vlády a v návaznosti na předešlé úspěšné rozvojové intervence ČRA: ochrana vodních zdrojů a sanitace, budování sociální infrastruktury a služeb, sektor státní správy a občanské společnosti a zemědělství. Příprava a realizace rozvojových projektů probíhá za aktivní účasti moldavských partnerů, kterými jsou například ministerstva, státní agentury, místní samosprávy, či neziskové organizace. Vzhledem k velikosti Moldavska a objemu zahraniční pomoci dochází v posledních letech k častým interakcím mezi jednotlivými projekty. Česká rozvojová agentura aktivně usiluje o spolupráci s významnými mezinárodními a národními donory působícími v Moldavsku, např. s GIZ, ADA, USAID, World Bank, SlovakAid a s delegací EU. Níže uvádíme aktuálně probíhající bilaterální projekty rozvojové spolupráce s Moldavskem v gesci ČRA.

Probíhající projekty:

Sektor ostatní sociální infrastruktury a služeb

Sektor státní správy a občanské společnosti 

Sektor zásobování vodou a sanitace

Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu

Vybrané dokončené projekty:

Sektor obecné ochrany životního prostředí

Sektor státní správy a občanské společnosti 

Sektor zásobování vodou a sanitace

Sektor ostatní sociální infrastruktury a služeb

Sektor vzdělávání

Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu

Tisknout
RSS

© 2009 Česká rozvojová agentura