Moldavsko

V roce 2015 se země umístila na 107. místě v Indexu lidského rozvoje (HDI), což je o sedm příček lepší výsledek než v roce 2014.

Moldavsko je prioritní zemí ZRS ČR s programem spolupráce. V roce 2015 bylo alokováno na bilaterální projekty v Moldavsku 84 mil. Kč, přičemž skutečně čerpáno bylo 77,04 mil. Kč.

Česká republika je v Moldavsku jedním z nejvýznamnějších donorů v sektorech voda a sanitace a důležitým donorem v sektoru sociální infrastruktura a jiné sociální služby. Mezi další témata ZRS ČR v Moldavsku patří sanace ekologických škod, ochrana vodních zdrojů, rozvoj cílené sociální péče, inkluzívní vzdělávání a podpora drobných a středních zemědělců. Stejně jako v předchozích letech ČRA aktivně spolupracovala s významnými multilaterálními a bilaterálními donory působícími v Moldavsku. Spolupráce na různé úrovni intenzity probíhala především s GIZ, ADA, USAID, UNFPA a SlovakAid. Vzhledem k výši alokace prostředků ZRS ČR byla v Moldavsku aplikována celá řada modalit projektů rozvojové spolupráce, počínaje dotačními projekty, přes velké investiční nebo infrastrukturní projekty až po technickou asistenci a expertní podporu. V rámci ZRS ČR jsou v Moldavsku také realizovány tzv. trilaterální projekty s podporou dalších donorů, program B2B, program vysílání českých expertů a program vysílání českých vysokoškolských učitelů.

Probíhající projekty:

Sektor ostatní sociální infrastruktury a služeb, populační politika

Sektor státní správy a občanské společnosti 

Sektor voda a sanitace

Sektor vzdělávání

Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu

Vybrané dokončené projekty:

Sektor obecné ochrany životního prostředí

Sektor státní správy a občanské společnosti 

Sektor zásobování vodou a sanitace

Sektor ostatní sociální infrastruktury a služeb

Sektor vzdělávání

Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu

Tisknout
RSS

© 2009 Česká rozvojová agentura