Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti Imereti (ICPAs)

Název projektu: Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti Imereti (ICPAs)

Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2012-7-43040

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Gruzie, oblast Imereti

Doba realizace: 2012 - 2013

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Správa jeskyní České republiky

Celkový rozpočet: 1 480 146,- Kč

Rozpočet 2012: 350 000,- Kč

Rozpočet 2013: 1 130 146,- Kč

Tento projekt byl realizován za účelem socio-ekonomického rozvoje regionu Imereti. Jeho hlavním záměrem bylo hlavně zvýšit efektivnost řízení jeskyní, včetně péče o jeskynní systémy. Díky projektu došlo ke zlepšení správy a provozu jeskyní prostřednictvím vytvoření metodického dokumentu pro organizaci a řízení. Došlo rovněž ke zvýšení kvalifikace a odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců v oblasti držby nově vytvořených moderních infrastruktur.  Efektivní řízení chráněného území zaměřené na ochranu a prezentaci rarit, spolu s rozvojem eko-turismu šetrného k životnímu prostředí by se měly stát do budoucna prostředkem pro rozvoj místních malých a středních podniků nabízejících servisní služby pro potenciální návštěvníky. V roce 2013 byly předány všechny provozní dokumenty (návštěvní řád, aj.) příjemci a projekt byl ukončen.

TisknoutRSS

© 2009 Česká rozvojová agentura