Projekty

Hlavní činností ČRA je příprava a realizace dvoustranných projektů mezi Českou republikou a partnerskými zeměmi zahraniční rozvojové spolupráce ČR, jinými slovy bilaterální projektová spolupráce v zahraničí. Zároveň se věnuje i bilaterální rozvojové spolupráci v zahraniční v rámci specifických programů ČRA, trilaterální projektové spolupráci v zahraničí a tuzemské projektové spolupráci

Projekty realizuje prostřednictvím veřejných zakázek, dotačních výběrových řízení a rozpočtových opatření.


DVOUSTRANNÉ PROJEKTY V ZAHRANIČÍ

Dle zemí >

Programové země

Projektové země

Mimořádná pomoc

Phase-out země  

Afghánistán

Bosna a Hercegovina

Etiopie

Moldavsko

Mongolsko

Gruzie

Kambodža

Kosovo

Palestina

Srbsko

Zambie

Ukrajina

Angola

Jemen

Vietnam

Dle sektorů >

Voda a sanitace

Obecná ochrana životního prostředí

Zemědělství, lesnictví a rybolov

Prevence katastrof a připravenost na jejich řešení

Ostatní sociální infrastruktura a služby, populační politika

Státní správa a občanská společnost

Vzdělávání

Zdravotnictví

Výroba a dodávky energie

Obchod a další služby

Nerostné zdroje a těžba


DVOUSTRANNÉ PROJEKTY V ZAHRANIČÍ V RÁMCI SPECIFICKÝCH PROGRAMŮ ČRA

Program Zapojení soukromého sektoru do ZRS

Soukromý sektor má v mezinárodním rozvoji nezastupitelnou roli. Přináší místním lidem nové příležitosti, předává potřebné know-how a přispívá k zlepšení podnikatelského prostředí v daných zemích. Zahraniční rozvojová spolupráce také představuje příležitost i pro český soukromý sektor a nabízí českým firmám možnost expanze na nové trhy – navíc ve společensky prospěšných projektech. Český soukromý sektor je aktivně zapojený do rozvojových aktivit ČR prostřednictvím dotací a veřejných zakázek, specificky také skrze dva programy ČRA. Finanční alokace pro rok 2015 na soukromý sektor dle UV 480/2014 činil 11 mil. Kč. Mezi příjemce patřily Bosna a Hercegovina, Etiopie, Kosovo, Gruzie, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Kambodža. V rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor se podařilo uskutečnit 14 projektů, které prostřednictvím podnikatelských záměrů českých subjektů přispěly k dlouhodobému řešení rozvojových problémů. Programu studie proveditelnosti, který napomáhá firmám lépe využít mezinárodní zdroje financování, se úspěšně zúčastnilo 7 firem. Oba programy pak představují příležitost pro české firmy i proto, že jim při vstupu na nové a někdy nestabilní trhy pomáhají sdílet investiční riziko.

  • Program studie proveditelnosti

  • Programu rozvojového partnerství pro soukormý sektor


 Program vysílání učitelů

                                                                                                                                  

Zlepšení systému vzdělávání v rozvojových zemích představuje jeden z klíčových aspektů rozvojové spolupráce. Cílem programu vysílání učitelů je zvýšit úroveň a odbornost vysokoškolské výuky prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol. Ti působí přímo v partnerských institucích a konají výuku a vědeckou práci. V roce 2015 disponovala ČRA na realizaci projektů na program vysílání učitelů částkou 10 mil. Kč. Během roku 2015 se projekty realizovaly v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Kambodži, Gruzii, Moldavsku, Jemenu a Vietnamu.

Program vysílání expertů

                                                                                                                                  

Přenos transformačních zkušeností prostřednictvím programu „Vysílání expertů (v rámci přenosu transformačních zkušeností)“ reaguje na zvýšenou poptávku transformačních zemí po českých expertech v této oblasti. Můžeme zde pomoci a poradit hlavně zemím, které nyní procházejí obdobným politickým vývojem. V roce 2015 disponovala ČRA na realizaci projektů v tomto novém programu finanční částkou 2 mil. Kč. Mezi příjemce patřily v roce 2015 Gruzie, Moldavsko a Srbsko.


TROJSTRANNÉ PROJEKTY V ZAHRANIČÍ

Česká rozvojová agentura každoročně financuje projekty trojstranné nebo-li trilaterální spolupráce. Podmínkou tohoto dotačního titulu je vždy spolufinancování projektu z jiného zdroje – například Evropskou komisí – minimálně ve výši 50 % celkových nákladů projektu. Trilaterální projekty umožňují českým realizátorům získat cenné zkušenosti při realizaci společných aktivit se zahraničními partnery. Díky trojstranné spolupráci je navíc celkový objem prostředků na rozvojovou spolupráci vyšší, než kdyby byl projekt financovaný pouze ČRA. Finanční alokace pro rok 2015 na trojstranné projekty dle UV 480/2014 činila 34 mil. Kč. V roce 2015 bylo podpořeno 41 projektů. I v rámci trilaterálních projektů je kladen důraz zejména na prioritní země české rozvojové spolupráce.TUZEMSKÉ PROJEKTY

Tuzemské projekty působí přímo v ČR a zaměřují se zejména na oblast globálního rozvojového vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci. Podporují také posilování kapacit neziskových organizací, platforem a aktivit českých krajů a obcí v partnerských zemíche. Na podporu těchto aktivit disponovala ČRA v roce 2015 částkou 26 mil. Kč.

TisknoutRSS

© 2009 Česká rozvojová agentura