Nové veřejné zakázky

Výběrové řízení ČRA - „Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru ”.

Výběrové řízení ČRA – „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“(opětovné vyhlášení)

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II”.

Výběrové řízení ČRA - „Rekonstrukce školky v obci Mikolajevka - Ukrajina“

Předmětem zakázky je rekonstrukce budovy školky v obci Mikolajevka– výměna střechy, zateplení pláště budovy a úpravy školního pozemku (včetně oplocení). Projekt je realizován v rámci programu „Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině“.

Výběrové řízení ČRA – “Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie”

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie”  

Výběrové řízení ČRA - „Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“

V rámci Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na služby pro zakázku „Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi”.

Výběrové řízení ČRA – „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II”.

Výběrové řízení ČRA - „Zajištění zdrojů pitné vody pro obyvatele ve woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na služby pro zakázku „Zajištění zdrojů pitné vody pro obyvatele ve woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama”.

Výběrové řízení ČRA – „Nastartování a podpora stabilní rodinné zemědělské produkce v Tešanji

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Nastartování a podpora stabilní rodinné zemědělské produkce v Tešanji”.

Výběrové řízení ČRA – „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka”.

Výběrové řízení ČRA - „Dodávka IT vybavení pro Národní Universitu Tarase Ševčenka, Starobilsk - Ukrajina“

ČRA vyhlašuje zjednodušené podlimitní výběrové řízení na dodávky s názvem „Dodávka IT vybavení pro Národní Universitu Tarase Ševčenka, Starobilsk – Ukrajina“

Výběrové řízení ČRA – „Dodávka fóliovníků pro rodinnou zemědělskou produkci“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Dodávka fóliovníků pro rodinnou zemědělskou produkci ”.

Výběrové řízení ČRA – „Zkvalitnění a zefektivnění produkce, skladování a zpracování mléka v Brčku“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Zkvalitnění a zefektivnění produkce, skladování a zpracování mléka v Brčku ”.

Informace o výběrovém řízení na dodavatele fotovoltaických aplikací v Palestině

Ministry of Public Works and Housing a Palestinian Energy Authority vyhlašují výběrové řízení na dodavatele zboží a služeb pro projekt "Applying Building Integrated Photovoltaic for Healthcare homes, Orphanages and Schools in West Bank and Gaza", který by podpořen v rámci ZRS ČR.

Výběrové řízení ČRA - „Dodávka vybavení a pomůcek pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu“

ČRA vyhlašuje zjednodušené podlimitní výběrové řízení na dodávky s názvem „Dodávka vybavení a pomůcek pro restaurátorské pracoviště Státního archive v Sarajevu“ v Bosně a Hercegovině.

Výběrové řízení UNDP (Bosna a Hercegovina)

UNDP vyhlašuje výběrové řízení: BIH-RFP-007-16 – Detailed project design for all phases of mechanical, electrical and construction works within the project “Energy Efficiency Project at the Cantonal Hospital in Bihac, Bosnia and Herzegovina

Výběrové řízení ČRA – „Administrátor veřejných zakázek“

ČRA vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zajištění „komplexní administrace zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách“ zadávaných ČRA jako veřejným zadavatelem.

Výběrové řízení UNDP (Aid for Trade)

Český svěřenecký fond UNDP vyhlašuje výběrové řízení: 2015/39/RFP – Transfer of Czech transition know-how in agriculture and trade: Support of the UNDP Aid for Trade Project in Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan.

Výběrové řízení ČRA - „Rekonstrukce školní budovy Donbaské Národní Akademie Civilního Inženýrství a Architektury, Kramatorsk“

ČRA vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školní budovy Donbaské Národní Akademie Civilního Inženýrství a Architektury, Kramatorsk“ na Ukrajině.

Výběrové řízení ČRA – „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží - 2. fáze“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na služby pro zakázku „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží - 2. fáze ”.

Výběrové řízení UNDP (Turkmenistán)

Český svěřenecký fond UNDP vyhlašuje výběrové řízení: 2015/33/RFP Study visit of Mejlis of Turkmenistan on capacity building for law-making.

Nové tendr Českého svěřeneckého fondu (opětovné vypsání/Uzbekistán)

Český svěřenecký fond UNDP opětovně vyhlašuje výběrové řízení: 2015/32/RFP – Study Tour to the Czech Republic on Capacity Building of Uzbek Specialists in the Area of Reforming Public Financial Management System.

Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu: ''Zajištění vybavení a školení pro pracovníky Státního archivu Bosny a Hercegoviny''

Zadavatel tímto rozhoduje o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zajištění vybavení a školení pro pracovníky Státního archivu Bosny a Hercegoviny" (zadávací dokumentace č.j. 281559/2015-ČRA) bez udání důvodu.

Výběrové řízení ČRA – „Zajištění vybavení a školení pro pracovníky Státního archivu Bosny a Hercegoviny“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2015, schváleného Vládou ČR dne 25. června 2014, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Zajištění vybavení a školení pro pracovníky Státního archivu Bosny a Hercegoviny“.

Vyhlášení výběrového řízení ZÚ Phnom Penh v sektoru zdravotnictví

ZÚ Phnom Penh vyhlašuje výběrové řízení na realizátora projektu v oblasti zdravotnictví (výstavba a vybavení zařízení pro matky a děti v Koh Andeth Referral Hospital, Takeo Province, Kambodža).

Výběrové řízení ČRA - ''Modernizace a posílení kapacit ve Všeobecné nemocnici Pirot II.''

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu přístrojového vybavení pro partnerskou organizaci zadavatele „Všeobecnou nemocnici Pirot“.

Nové výběrové řízení UNDP

Český svěřenecký fond UNDP vyhlašuje výběrové řízení: 2015/27/RFP – STUDY TOUR TO THE CZECH REPUBLIC ON CAPACITY BUILDING OF UZBEK SPECIALISTS IN THE AREA OF REFORMING PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM.

Výběrové řízení UNDP (Moldavsko)

Český svěřenecký fond UNDP vyhlašuje výběrové řízení: 2015/28/RFP – Transfer of Czech know-how: Enhancing capacities of Moldova central and local public authorities in management and restoration of natural ecosystems under pending climate risks.

Výběrové řízení ČRA - Edukace zdravotnického personálu - rodinných lékařů v oblasti onklogie II.

Předmětem této veřejné zakázky je zvyšování kapacit zdravotnického personálu – lékařů a zdravotních sester z venkovských klinik v regionech Samegrelo a Guria a rodinných lékařů z Tbilisi v oblasti onkologie, prevence a včasné diagnostiky.

ZMĚNA TERMÍNU - Poptávka dodatečného vybavení pro PCR laboratoř v Gruzii

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2015, schváleného Vládou ČR dne 25. června 2014, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávku dodatečné vybavení pro PCR laboratoř v Gruzii v rámci projektu „Podpora prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění v Gruzii“.  Předmětem poptávky je dodávka, instalace a zaškolení zdravotního personálu v užívání dodané techniky.

Výběrové řízení UNDP (Bělorusko)

Český svěřenecký fond UNDP vyhlašuje výběrové řízení:24878 - RFP for Capacity building in support of design, construction, operation, monitoring and maintenance of energy efficient multifamily houses in Belarus

Výběrové řízení UNDP (Srbsko)

Český svěřenecký fond UNDP vyhlašuje výběrové řízení: 24879 - RFP for Sharing and Applying Czech Knowledge for Advancing Nature Conservation System in Serbia

Výběrové řízení ČRA – „Finalizing the construction of a cold storage for fruits and vegetables in Moldova“

ČRA vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Výběrové řízení UNDP (rozvoj lovu/Kazachstán)

Český svěřenecký fond UNDP vyhlašuje výběrové řízení na služby: 2015/23/RFP – Sharing good practices of Czech expertise in wildlife management through development of hunting in Kazakhstan. Uzávěrka pro podání nabídek: 9.9.2015.

Výběrové řízení ČRA – „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží - 2. fáze“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2015, schváleného Vládou ČR dne 25. června 2014, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží - 2. fáze ”.

Poptávka dodatečného vybavení pro PCR laboratoř v Gruzii

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2015, schváleného Vládou ČR dne 25. června 2014, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávku dodatečné vybavení pro PCR laboratoř v Gruzii v rámci projektu „Podpora prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění v Gruzii“.  Předmětem poptávky je dodávka, instalace a zaškolení zdravotního personálu v užívání dodané techniky.

Výběrové řízení UNDP

Český svěřenecký fond UNDP (Czech-UNDP Trust Fund) vyhlašuje výběrové řízení na pozici konzultanta pro budování návazných partnerství v oblasti rozvoje. Termín pro podání nabídek je 31.8.2015.

Výběrové řízení ČRA – „Komplexní hydrogeologický průzkum jímacího území Bokavići, včetně případného zajištění jímacího vrtu“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2015, schváleného Vládou ČR dne 25. června 2014, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Komplexní hydrogeologický průzkum jímacího území Bokavići, včetně případného zajištění jímacího vrtu“. Tato zakázka tvoří část projektu „Zajištění přístupu k pitné vodě v obci Lukavac“, realizovaného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS) v Bosně a Hercegovině.

Výběrové řízení ČRA – „Poskytnutí IT vybavení evakuovaným vzdělávacím institucím na Ukrajině“

ČRA vyhlašuje výběrové řízení na podlimitní zakázku „Poskytnutí IT vybavení evakuovaným vzdělávacím institucím na Ukrajině“.

Výběrové řízení ČRA – „Finalizing the construction of a cold storage for fruits and vegetables in Moldova“.

ČRA vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Dodatečné informace k výběrovému řízení ČRA – „Dodávka drobného vybavení a mechanizace zemědělcům v Bosně a Hercegovině“

V reakci na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám zakázky malého rozsahu Dodávka drobného vybavení a mechanizace zemědělcům v Bosně a Hercegovině“ zveřejňuje Česká rozvojová agentura dodatečné informace.

Výběrové řízení ČRA – „Dodávka drobného vybavení a mechanizace zemědělcům v Bosně a Hercegovině“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2015, schváleného Vládou ČR dne 25. června 2014, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Dodávka drobného vybavení a mechanizace zemědělcům v Bosně a Hercegovině

Call for the supply of medical equipment for the first aid unit in Omalo, Tusheti region, Georgia

Czech Development Agency (CzDA), a government organizational unit subordinate to the Czech Ministry of Foreign Affairs, seeks implementer for the supply and installation of medical equipment and basic training of medical personnel in its use.

Výběrové řízení ČRA – „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“

Výběrové řízení ČRA – „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“
V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2015, schváleného Vládou ČR dne 25. června 2014, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodavatele služeb pro zakázku „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“.
Více naleznete v sekci veřejné zakázky.

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v Programu studie proveditelnosti

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení do Programu studie proveditelnosti. Záměrem Programu je přispět k většímu zapojení soukromého sektoru do nástrojů zahraniční rozvojové spolupráce financováním nákladů na vypracování studií proveditelnosti.

Žádost o nabídky na realizaci projektu školení lékařů v Kambodži.

V souvislosti s plánovanou realizací projektu podpory zvyšování odborných kvalit a kompetencí lékařů a středního zdravotnického personálu v Kambodži (provincie Takeo) poptává Česká rozvojová agentura (ČRA) nabídky českých subjektů na realizaci tohoto projektu. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Výběrové řízení palestinského Ministry of Public Works and Housing

ČRA zprostředkovává informaci o výběrovém řízení na dodavatele zboží a  služeb pro palestinské úřady v rámci projektu „Modernization of a  Capillary Irrigation System Using Renewable Energy Resources in Tubas District / Phase II & III".

Tisknout
RSS

© 2009 Česká rozvojová agentura