Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou tradičním nástrojem ČRA, prostřednictvím kterých dochází k implementaci projektů ZRS ČR. ČRA jako veřejný zadavatel přistupuje k veřejným zakázkám s péčí řádného hospodáře a při výběrových řízeních zohledňuje průsečík přidané hodnoty kvality jednotlivých nabídek a nejnižší nabídkové ceny.

Výběrové řízení ČRA – “Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie” (opětovné vyhlášení)

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení na dodávky pro zakázku „Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie” 

Výběrové řízení ČRA - „Rekonstrukce školky v obci Mikolajevka - Ukrajina“ (opětovné vyhlášení)

ČRA vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školky v obci Mikolajevka – Ukrajina“.

Výběrové řízení ČRA - „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie”

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie”.

Výběrové řízení ČRA - „Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III”.

Výběrové řízení ČRA - „Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“

V rámci Plánu Zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2016, schváleného Vládou ČR dne 15. června 2015, vyhlašuje ČRA výběrové řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru ”.

Tisknout
RSS

© 2009 Česká rozvojová agentura