Česká rozvojová agentura
Česká republika pomáhá

Aktuality

zveřejněno: 24.06.2016

Rozvojoví diplomaté na výroční poradě v Praze

V pátek 24. června se uskutečnila výroční porada českých diplomatů zabývajících se rozvojovou agendou. Během setkání účastníci rekapitulovali se zástupci ČRA a odboru rozvojové spolupráce MZV ČR témata zahraniční rozvojové spolupráce ČR za uplynulý rok, koordinovali nadcházející aktivity a jednali o nové Koncepci pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Program akce, která je součástí výroční porady ekonomických diplomatů, byl rozdělen na dopolední a odpolední část. Dopolední jednání v Černínském paláci vystřídaly odpoledne individuální konzultace v sídle ČRA.

celá aktualita

zveřejněno: 23.06.2016

Evropské rozvojové dny o potenciálu rozvojových zemí i nových způsobech financování

Desátý ročník Evropských rozvojových dnů tradičně propojil aktéry rozvojové spolupráce z různých regionů. Akce, konaná ve dnech 15. a 16. června, se letos zaměřila na Agendu 2030. Hovořilo se hlavně o potenciálu Afriky a moderních způsobech financování rozvoje. Mezi vystupujícími byli například generální tajemník OSN Pan Ki-mun, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogherini či zástupci vlád, nevládního sektoru, think-tanků, akademické obce či soukromého sektoru. Čeští zástupci se kromě samotných debat účastnili řady doprovodných jednání.

celá aktualita

zveřejněno: 23.06.2016

ČRA představila nový formulář pro Průběžnou zprávu o realizaci projektu ZRS

Od června 2016 mají realizátoři projektů ZRS ČR k dispozici nový fomulář pro Průběžnou zprávu o realizaci projektu ZRS. V této souvislosti ČRA informuje o závaznosti nového formuláře pro reportování již za první pololetí roku 2016, a to pro veškeré víceleté bilaterální projekty ZRS ČR. Dokument nahrazuje původní formulář a přináší do procesu reportování nové prvky, jež reagují na požadavky současného výkaznictví a umožňují lepší sběr dat o rozvojové spolupráci.

celá aktualita

archiv aktualitRSS

© 2009 Česká rozvojová agentura